Skip to content

Regulamin

Wstęp

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji apartamentu STUDIO GARDENIA.
 2. Bardzo prosimy o przestrzeganie regulaminu, dzięki czemu Państwa pobyt będzie spokojny i bezpieczny.
 3. Poniżej określenia użyte w regulaminie:
  Gość – Najemca
  Właściciel Apartamentu – Wynajmujący
  Apartament – jeden z dwóch lokali  mieszkalny w budynku przy ulicy Kaprala Koniecznego 7e-20 lub 25 , Dziwnów

         Rezerwacja i opłaty

 1. W celu dokonania rezerwacji można skorzystać z formularza rezerwacyjnego umieszczonego na stronie bądź skontaktować się telefonicznie w godz. 9.00- 20.00 pod numerem telefonu 0048 601998250.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.
 4. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 3 w ciągu 3 dni. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 5. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia STUDIO GARDENIA, pościel, media oraz miejsce parkingowe. Poza sezonem 01.06-30.08 doliczana jest także opłata za energię elektryczną,  w kwocie 1,00 zł / kWh rozliczany jest po pobycie według odczytu z licznika.)
 6. Pozostałą kwotę za pobyt Najmujący wpłaca przelewem dzień przed przybyciem  lub gotówką w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela STUDIO GARDENIA, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 PLN płatna przy przekazaniu kluczy i zwracana przy wymeldowaniu i stwierdzenia braku szkód.
 7. Do każdego pobytu krótszego niż 3 doby należy doliczyć opłatę serwisową za sprzątanie apartamentu w kwocie 150 PLN. Opłata zostanie pobrana w dniu przyjazdu.
 8. Cena usług świadczonych przez STUDIO GARDENIA nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież mienia w czasie całego pobytu, właściciel apartamentów nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Goście zobligowani są do dokonania opłaty klimatycznej w kwocie ogłoszonej przez Urząd Miasta Dziwnów (opłata od osoby za dzień).

Organizacja przyjazdu, odjazdu, pobytu

 1. Doba zaczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 10:00 dnia następnego. natomiast cisza nocna trwa od godz. 22:00 do 7:00.
 2. Właściciel udostępnia apartament STUDIA GARDENIA tylko po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji i okazaniu dokumentu tożsamości.
 3. Najmujący proszony jest o poinformowanie Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do apartamentu.
 4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem . Wymagana jest wpłata kaucji.
 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Brak przyjazdu Gościa lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem STUDIA GARDENIA do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najmującego, kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 9. Każdy apartament STUDIA GARDENIA ma zagwarantowane 1 bezpłatne miejsce parkingowe w garażu podziemnym, prosimy o niekorzystanie z innych miejsc.
 10. Apartament STUDIA GARDENIA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, gdy z przyczyn niezależnych od właściciel korzystanie z apartamentu będzie niemożliwe (poważna awaria w apartamencie). Wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających ze STUDIA GARDENIA 4 osób (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 w STUDIO GARDENIA jest dozwolone tylko pod opieką osób dorosłych.

Obowiązki gości

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast właścicielowi. Brak uwag ze strony Najmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń do jego stanu.
 3. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi domu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz naprawę.
 4. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 5. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu STUDIO GARDENIA w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 6. Najmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie STUDIO GARDENIA w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienia braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek zostały wykonane na jego koszt.
 7. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu STUDIO GARDENIA, a w przypadku ich zagubienia – zostanie obciążony  kosztami  zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej wraz z przypadającą do apartamentu ilością kluczy.
 8. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych. Zabrania się pozostawiania włączonych wszelkich urządzeń elektrycznych dodatkowych jak komputery, ładowarki pod nieobecność Najemcy.
 9. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów i smażenia ryb. W przypadku nie zastosowania się do zakazu Wynajmujący zostanie obciążony karą w wysokości 1200 zł za usługę deodoryzacji.
 10. Ze względu na dobro innych Gości, w STUDIO GARDENIA nie przyjmujemy zwierząt.
 11. Organizowanie imprez w STUDIO GARDENIA jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
 12. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie STUDIO GARDENIA, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
 13. Dane osobowe Gości są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie przez Właściciela apartamentu STUDIO GARDENIA i wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach STUDIO GARDENIA przez Gości mogą zostać odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.
 2. Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów STUDIO GARDENIA.